Välkommen till MigMera, för dig som vill utvecklas i din yrkesroll!

Vill du utvecklas i din yrkesroll eller hitta något nytt? MigMera arbetar med personlig utveckling, individuellt eller i en mindre grupp. Oavsett om du är anställd eller har anställda med behov och önskningar så möter vi den enskilda individen i sitt arbete och i sin yrkesroll.

Vem är du?

Företag

Hur tänker ni i verksamheten kring er som arbetar för verksamheten och de olika yrkesrollerna, just nu och i framtiden? Hur ser enskilda…

Anställd

Hur tänker du omkring ditt arbete och din yrkesroll, just nu och i framtiden? Kanske upplever du din arbetssituation som stressig? Är du orolig…

Student

Hur tänker du omkring dina studier och vilken yrkesroll du vill ha i framtiden? Är du osäker på om du har valt rätt inriktning på dina studier? Behöver du…