Student

Hur tänker du omkring dina studier och vilken yrkesroll du vill ha i framtiden? Är du osäker på om du har valt rätt inriktning på dina studier? Behöver du mer motivation? Står du inför olika val och möjligheter? Hur kommer du vidare med dina studier för att nå ditt mål för framtiden? I vilken mån har du kunskap om vad dina studier leder till för yrke?

På MigMera hjälper vi dig att komma vidare med dina studier och skapa den grund som du behöver för att få det arbete och den karriär du vill ha i framtiden.