Hur MigMera arbetar

Vi har ett agilt och flexibelt arbetssätt där en beteendeförändring ska leda till en förbättrad arbetssituation och arbetsresultat. Vi ger dig verktyg för att öka din kontroll och kunskap om såväl emotionella som kognitiva strategier. Oavsett hur lång yrkeserfarenhet du har, så kommer inte personlig utveckling av sig själv och kan också kräva en hel del mod på vägen.

Våra metoder och modeller är väl beprövade och leder mot ett resultat som vi vet gör skillnad. Vi kan även skräddarsy en lösning som passar just ditt företag eller din situation i eller inför yrkeslivet. Då tittar vi på och lyssnar till den enskilda individen och verksamhetens behov, med samtal enskilt eller i grupp.

MigMera hjälper dig att hitta flexibla utvecklingsvägar. Vi gör beteendeanalyser och tester.  Vi arbetar med mindfulness och annan träning för att hitta dina egenskaper att utgå ifrån. Att komma vidare i sin arbetsroll är en process över tid där vi arbetar med perceptionsövningar och mental utveckling utifrån din förmåga. Övningarna är alltid baserade på dina egna praktiska vardagssituationer i arbetet.