Om oss

Vill du utvecklas i din yrkesroll eller hitta något nytt? MigMera arbetar med personlig utveckling, individuellt eller i en mindre grupp. Oavsett om du är anställd eller har anställda med behov och önskningar så möter vi den enskilda individen i sitt arbete och i sin yrkesroll. MigMera har fokus på individens förmåga att bidra till en verksamhet vare sig det gäller rollen i organisationen eller hur verksamhetens affär kan utvecklas och stärkas. De professionella metoder och verktyg som MigMera använder är mycket resultatinriktade. Det leder till utveckling av yrkesrollen och därmed arbetsresultatet för individen och företagets resultat.

Göran Söderberg, grundare av MigMera, har tidigare haft ledande befattningar inom finansbranschen, försäkringsbranschen och resebranschen bl.a. som vice vd på KPA Fond och Finans samt finanschef på Stockholms stad. Göran har en fil. kand. respektive magisterbetyg i psykologi från Stockholms universitet och blev certifierad ACC-coach år 2008. Göran har arbetat som coach, handledare och mentor sedan 2007.

Psykologi och ”affären” i alla verksamheter går hand i hand. Utan människor i och runt en affär skapas ingen ekonomi, vilket också  är MigMeras grund för sin egen verksamhet.  Välkommen till MigMera om du vill ge mer av dig i din yrkesroll!

Förutom arbetet och processandet med handledning, coaching och personlig utveckling med fokus på yrkesrollen, genomför MigMera internetbaserade analyser och enkäter om beteende, trivsel, ledarskap, management och kundnöjdhet. Dessutom gör företaget analyser i samband med rekrytering och grupputveckling för att hitta rätt personal och utveckla befintlig. Läs mer om hur MigMera arbetar.

MigMeras kunder kommer från ett brett spektra av företag och organisationer inom en mängd olika branscher, men också från individer på väg in eller ur en period av utbildning inför yrkeslivet.