Inspiration

På MigMera arbetar vi ständigt med att inspirera våra kunder och andra som kan vara intresserade av utveckling i arbetslivet. Inspireras gärna av några av våra uppdrag som vi presenterar under referenser och som vi uppdaterar kontinuerligt. Här lägger vi annars ut saker vi tror kan vara intressanta för dig i ditt yrkesliv.

 

Inspiration direkt från oss på MigMera!

Hej, 

MigMera önskar dig styrkan att hantera Coronakrisen på en så konstruktivt sätt som det går. Framförallt beroende av att du kan/lyckas hålla dig frisk och kry på bästa sätt för att orka och kunna fortsätta fungera i dina tankar omkring och i din yrkesroll! I kriser som varar under en längre tid, är det oerhört viktigt att också kunna se fram mot egen återhämtning och att få tankarna på annat än krislösningar. Påtvingade och framförallt oönskade beteendeförändringar från makthavare upplevs av de flesta som jobbiga och irriterande. Med kunskap och tillit om syftet med regleringar och lagar, kan irritationen övergå till en känsla av att vara delaktig i att lösa krisen och motivationen att också stödja de nödvändiga förändringarna. Bejaka kreativitet och uppfinningsrikedom för att bidra till ett snart slut på krisen och MigMera hoppas att de kan vara bestående in i framtiden. 

Lycka till!

Varma hälsningar från MigMera 

 Tips från coachen (med lite nytt i texten..):

Blanda gärna mellan ”Jag kan”, ”Jag vill” och ”Jag ska” i dina tankar om vad som ska prioriteras i dina beslut, stora som små. Det känns ofta bättre än ”Jag måste”, ”Jag borde” eller ”Jag har inget val”. 

Framförallt består ofta arbetsvardagen i ”Jag ska” och ”Jag kan”  och viljan underhålls på en intuitiv nivå på många olika sätt. ”Jag vill” – frågan på generell nivå i arbetet och yrkesrollen, uppstår ofta lite smygande och behöver då aktiveras i tid. Uttråkad eller överstimulerad? kan vara två viktiga frågetecken att räta ut innan det går för långt.

Med tanke på Coronakrisens påverkan på de flesta i sin yrkesroll kan tilläggas att uppleva sig vara såväl Uttråkad som Överstimulerad kan leda till oro och rädsla beroende av möjliga och sannolika konsekvenser i din nära framtid p.g.a. din attityd mot din egen situation. Just informationen om Corona kan leda till risk för överstimulering eller uttråkning avseende inlärning om det nya Corona-viruset och hur förhålla sig till det.

Avslutningsvis: Kom ihåg att Corona-Viruset INTE är ute efter just dig! Du kan påverka att undvika att sprida viruset vidare.   

Lycka till och på snart återhörande med hälsning från oss på MigMera

 

Övriga aktuella inspirationer vi vill dela med dig:

  • en utmanande, men också rolig och intressant stund om Millenie-generationen som arbetskraft.
  • en intressant och lärorik kort föreläsning om hur din hjärna alltid lär sig av nya intryck.