Webbverktyg

MigMera har utvecklat ett unikt webbverktyg – MigM-Webbstöd, som möjliggör en kontinuerlig dialog mellan klient och coachande handledare under varje steg och utmaning i utvecklingsprocessen.

Verktyget är mobilt, vilket underlättar flexibilitet och lättillgänglighet i kommunikationen. Allt för att underlätta och säkerställa den kontinuerliga dialogen även under intensiva dagar i arbetslivet.  Du har också alltid lätt att hitta dina verktyg och modeller för just din utmaning i olika situationer altenativt ”akut”-kalla till samtal med din coachande handledare. För många kunder har webbverktyget varit en starkt bidragande orsak till att målen har nåtts snabbare och mer effektivt.

Samtliga kunder får tillgång till MigM-Webbstöd. Samtliga verktyg och modeller kan hittas och återanvändas oavsett när och var du befinner dig i din yrkesroll.