MigMeras erfarenhet och uppdragsreferenser

MigMera arbetar för att du som kund ska utvecklas. Vi arbetar alltid med utveckling i form av en process. Insatser som utförs av MigMera bidrar ofta till att öka insikt och intresse för den egna utvecklingsprocessen i yrkesrollen. Resultatet av en process ska vara att kunden upplever ett ökat genuint och professionellt yrkesutövande på egna premisser.

Utmaningar för VD i ett tillväxtföretag

Lars börjar alltmer uppleva sin arbetssituation som för utmanande. Energi och engagemang riskerar att leda till allt fler tankar om att göra något annat. Med önskan om att hitta tillbaka till sitt ”gamla jag”, inleds en personlig utvecklingsprocess med MigMera. Som övergripande ansvarig och VD för en verksamhet med ett stort antal anställda och en fantastisk tillväxt under några år, vill Lars absolut inte att verksamheten ska drabbas negativt av hans högst personliga utmaning. MigMeras coachande handledare Göran leder processen med Lars. Ett år senare, med stöd av en strukturerad och individuellt anpassad utvecklingsprocess, börjar Lars återfå sin känsla och driv i vardagen på ett positivt sätt. Verksamheten, som Lars fortfarande leder, växer och han kan alltmer skönja en ökad tillit om framtiden. Lars upplever väldigt konkret i vardagen att medarbetare och andra intressenter ser honom som en självklar ledare och samordnare. Lars anser, mycket tack vare Görans förmåga att växla mellan affärens och Lars utmaningar, att MigMera bidragit och bidrar med en mycket värdefull insats. Lars vill absolut att MigMera och Göran ska vara med även i den fortsatta utvecklingen – både som stöd och resurs för honom och för verksamhetens fantastiska potential och framtid.

Utmaningar för VD i ett tillväxtföretag

Lars börjar alltmer uppleva sin arbetssituation som för utmanande. Energi och engagemang riskerar att leda till allt fler tankar om att göra något annat. Med önskan om att hitta tillbaka till sitt ”gamla jag”, inleds en personlig utvecklingsprocess med MigMera. Som övergripande ansvarig och VD för en verksamhet med ett stort antal anställda och en fantastisk tillväxt under några år, vill Lars absolut inte att verksamheten ska drabbas negativt av hans högst personliga utmaning. MigMeras coachande handledare Göran leder processen med Lars. Ett år senare, med stöd av en strukturerad och individuellt anpassad utvecklingsprocess, börjar Lars återfå sin känsla och driv i vardagen på ett positivt sätt. Verksamheten, som Lars fortfarande leder, växer och han kan alltmer skönja en ökad tillit om framtiden. Lars upplever väldigt konkret i vardagen att medarbetare och andra intressenter ser honom som en självklar ledare och samordnare. Lars anser, mycket tack vare Görans förmåga att växla mellan affärens och Lars utmaningar, att MigMera bidragit och bidrar med en mycket värdefull insats. Lars vill absolut att MigMera och Göran ska vara med även i den fortsatta utvecklingen – både som stöd och resurs för honom och för verksamhetens fantastiska potential och framtid.

Ett första drömjobb för student som studerat industriell design

Magnus har just tagit examen från Linköpings universitet där han hade studerat industriell design. Magnus brinner av iver att komma in i arbetslivet, men får inga svar på sina ansökningar. Kombinationen svag arbetsmarknad och en svårt sjuk mamma gör att Magnus börjar tappa självförtroendet och mår allt sämre. MigMeras Agneta får i uppdrag av Magnus att stötta honom i att hitta sin första yrkesroll. En plan görs upp och tillsammans med stöttning i sitt jobbsökande, personlighetsanalys, identifiering av jobbsajter och en rejäl genomgång av CV och personligt brev börjar det att lossna för Magnus. Magnus får positiva svar på sina ansökningar och blir kallad till ett flertal intervjuer. Tillsammans med Magnus går Agneta igenom intervjuteknik, bl.a. genom att spela in ett samtal, och diskuterar vad han ska framhäva och tona ner i samtalet med arbetsgivaren. Teknikövningar varvas med handfasta råd och en coachande metodik om hur Magnus upplever olika situationer. Detta bidrar till att Magnus växer i sin övertygelse om att få ett bra arbete. Sakta växer också en äkta känsla av ökat självförtroende fram, vilket minskar Magnus oro för vad alla andra tycker. Mellan samtalen håller MigMeras Agneta kontakt muntligen och skriftligen med Magnus. Efter några månader fick Magnus ett personligt erkännande och nådde sitt mål: han fick sitt drömjobb som industriell designer på ett välrenommerat företag.

Ett första drömjobb för student som studerat industriell design

Magnus har just tagit examen från Linköpings universitet där han hade studerat industriell design. Magnus brinner av iver att komma in i arbetslivet, men får inga svar på sina ansökningar. Kombinationen svag arbetsmarknad och en svårt sjuk mamma gör att Magnus börjar tappa självförtroendet och mår allt sämre. MigMeras Agneta får i uppdrag av Magnus att stötta honom i att hitta sin första yrkesroll. En plan görs upp och tillsammans med stöttning i sitt jobbsökande, personlighetsanalys, identifiering av jobbsajter och en rejäl genomgång av CV och personligt brev börjar det att lossna för Magnus. Magnus får positiva svar på sina ansökningar och blir kallad till ett flertal intervjuer. Tillsammans med Magnus går Agneta igenom intervjuteknik, bl.a. genom att spela in ett samtal, och diskuterar vad han ska framhäva och tona ner i samtalet med arbetsgivaren. Teknikövningar varvas med handfasta råd och en coachande metodik om hur Magnus upplever olika situationer. Detta bidrar till att Magnus växer i sin övertygelse om att få ett bra arbete. Sakta växer också en äkta känsla av ökat självförtroende fram, vilket minskar Magnus oro för vad alla andra tycker. Mellan samtalen håller MigMeras Agneta kontakt muntligen och skriftligen med Magnus. Efter några månader fick Magnus ett personligt erkännande och nådde sitt mål: han fick sitt drömjobb som industriell designer på ett välrenommerat företag.

Nytt inspirerande arbete på internationellt företag

Kerstin vill absolut byta till andra arbetsuppgifter. Hon är oerhört omotiverad att varje dag tvingas gå till sin arbetsplats. Såväl arbetsuppgifter som den sociala samvaron gör att Kerstin vill ”göra något” med sin yrkesroll. MigMeras coachande handledare Göran inleder en process med Kerstin. Efter ett par möten står det klart att Kerstin inte vill vara kvar i samma verksamhet. Den närmaste chefen varken lyssnar eller bjuder in till någon form av utveckling för Kerstin. Stressen bland övriga medarbetare blir allt mer tydlig och Kerstin hittar modet att lyfta blicken för att se vad som kan göras. Med stöd av MigMeras process hittar Kerstin tillbaka till det som gör henne till en självklar resurs i ett flertal olika verksamheter. Hennes egenskaper och förmågor blir allt mer tydliga i samband med att stressrelaterade känslor och tankar tonas ner. En enda ansökan leder till en intervju och anställning efter sommaren och Kerstin arbetar idag, ca 8 månader efter processtart med MigMera, med det hon brinner för i ett internationellt företag. Det enda ”dåliga samvete” hon säger sig ha idag är att hon inte hinner möta sin coachande handledare, vilket MigMeras Göran ”motar i grind” med hjälp av löpande stöd via MigMeras Webbstöd.

Nytt inspirerande arbete på internationellt företag

Kerstin vill absolut byta till andra arbetsuppgifter. Hon är oerhört omotiverad att varje dag tvingas gå till sin arbetsplats. Såväl arbetsuppgifter som den sociala samvaron gör att Kerstin vill ”göra något” med sin yrkesroll. MigMeras coachande handledare Göran inleder en process med Kerstin. Efter ett par möten står det klart att Kerstin inte vill vara kvar i samma verksamhet. Den närmaste chefen varken lyssnar eller bjuder in till någon form av utveckling för Kerstin. Stressen bland övriga medarbetare blir allt mer tydlig och Kerstin hittar modet att lyfta blicken för att se vad som kan göras. Med stöd av MigMeras process hittar Kerstin tillbaka till det som gör henne till en självklar resurs i ett flertal olika verksamheter. Hennes egenskaper och förmågor blir allt mer tydliga i samband med att stressrelaterade känslor och tankar tonas ner. En enda ansökan leder till en intervju och anställning efter sommaren och Kerstin arbetar idag, ca 8 månader efter processtart med MigMera, med det hon brinner för i ett internationellt företag. Det enda ”dåliga samvete” hon säger sig ha idag är att hon inte hinner möta sin coachande handledare, vilket MigMeras Göran ”motar i grind” med hjälp av löpande stöd via MigMeras Webbstöd.

Grupputveckling för nya roller och affärsframgångar i mindre företag

Mats arbetar intensivt med sina närmaste medarbetare för att få igång en ökning av affärerna i sitt företag. Mats har arbetat med MigMeras coachande handledare Göran under ca 5 år. Det mest utmanande i Mats vardag är att inte göra allt själv och att våga släppa in sina medarbetare i de arbetsprocesser Mats vet genererar bra intäkter. Sakta men säkert växer företaget i såväl omsättning som antal kunder och Mats anställer i genomsnitt en ny medarbetare varje år. Mats genomför en heldagsövning med MigMera som leder till en nystart för hela gruppen. Kort efter övningen utses nya ansvarsroller inom gruppen och med stöd av MigMeras metod för grupputveckling påbörjas, med visst motstånd, en träning i kommunikation. MigMeras Göran ger gruppen verktyg och uppgifter för att öka förståelsen och förmågan att kommunicera internt och med kunder. Mats ser att gruppen blir alltmer självständig och vågar sätta igång nästa utvecklingsfas för sig själv och verksamheten – rekrytering av en person som ska ersätta honom själv. Syftet är att avlasta honom ”på riktigt”. Mats vill vidare med sin verksamhet och ska, med hjälp och stöd av sin befintliga personal och den nya personen, våga satsa på kunder med mer komplexitet och som ger större affärsvolymer. MigMeras Göran stödjer såväl medarbetargruppen i sin ökade självständighet som Mats i sin roll som övergripande verksamhetsansvarig, med att skapa strategier och metoder för att ge sig in i nya affärer med större kunder.

Grupputveckling för nya roller och affärsframgångar i mindre företag

Mats arbetar intensivt med sina närmaste medarbetare för att få igång en ökning av affärerna i sitt företag. Mats har arbetat med MigMeras coachande handledare Göran under ca 5 år. Det mest utmanande i Mats vardag är att inte göra allt själv och att våga släppa in sina medarbetare i de arbetsprocesser Mats vet genererar bra intäkter. Sakta men säkert växer företaget i såväl omsättning som antal kunder och Mats anställer i genomsnitt en ny medarbetare varje år. Mats genomför en heldagsövning med MigMera som leder till en nystart för hela gruppen. Kort efter övningen utses nya ansvarsroller inom gruppen och med stöd av MigMeras metod för grupputveckling påbörjas, med visst motstånd, en träning i kommunikation. MigMeras Göran ger gruppen verktyg och uppgifter för att öka förståelsen och förmågan att kommunicera internt och med kunder. Mats ser att gruppen blir alltmer självständig och vågar sätta igång nästa utvecklingsfas för sig själv och verksamheten – rekrytering av en person som ska ersätta honom själv. Syftet är att avlasta honom ”på riktigt”. Mats vill vidare med sin verksamhet och ska, med hjälp och stöd av sin befintliga personal och den nya personen, våga satsa på kunder med mer komplexitet och som ger större affärsvolymer. MigMeras Göran stödjer såväl medarbetargruppen i sin ökade självständighet som Mats i sin roll som övergripande verksamhetsansvarig, med att skapa strategier och metoder för att ge sig in i nya affärer med större kunder.